top of page

Geschiedenis van Sisterhood of the Rose

Reeds duizenden jaren geleden in de lang vervlogen tijden van de tempels van Atlantis waren er groepen vrouwelijke lichtwerkers, de priesteressen van de Godin, die samenkwamen om de energie van de Godin te verankeren en bestendigen. Elke groep telde 12 leden die elkaar als gelijkwaardige vertegenwoordigers van het Licht zagen en die samen een uitgebalanceerde eenheid vormden. De priesteressen volgden de instructies van de verlichte meesteres Isis, de moeder en beschermvrouwe van Sisterhood of the Rose. Isis was op haar beurt in het verre verleden onderwezen door Iona, die als ambassadeur van de Centrale Beschaving van de Melkweg naar de Aarde gekomen was om de esoterische mysteries van de Godin over te dragen. De mysteriescholen van Atlantis hadden als taak de kennis van de mysteries door te geven en te bewaken.

Na de ondergang van Atlantis ging een deel van de gewijde kennis van de mysteries van de Godin verloren, maar geleidelijk vonden de priesteressen elkaar weer en vormden opnieuw groepen die de oude spirituele tradities nieuw leven inbliezen. Belangrijke plaatsen voor het voortzetten van de tradities waren in die eeuwen Egypte, Malta en Ierland. De vervolgingen die werden ingesteld door Constantijn de Grote jegens de dienaren van het Licht brachten een nieuwe breuk in de continuïteit van Sisterhood of the Rose, maar nog tot in de Middeleeuwen werden verspreid de tradities levend gehouden. Nu, na zoveel eeuwen, zijn wereldwijd nieuwe groepen gevormd die een deel van de oude tradities weer opgepakt hebben om meer balans te brengen in de wereld en de zachte, helende kracht van de Godin te herstellen.

Isis.webp
Isis.jpg

Hoe verloopt een bijeenkomst

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond vanaf 19.30 en duren normaal 2 uur. We starten met een tempelmeditatie om de energieën te harmoniëren en onszelf uit te lijnen met het Licht. Daarna bepalen we in onderling overleg welke meditaties we verder gaan doen, mede afhankelijk van de omstandigheden van het moment. Het kan zijn dat we ons richten op problemen op wereldschaal, maar ook nationale of lokale kwesties die spelen, om die in het licht te zetten en er liefde naar te sturen.

Verder delen we informatie die we van meerdere kanten vernomen hebben die samenhangt met de doelen van planetaire bevrijding en ascentie. Dit om de grote verbanden duidelijk te kunnen zien en te kunnen bepalen op welke vlakken we ons dienen te focussen.

bottom of page